Finantare 200.000 EURO microintreprinderi

Finantare-nerambursabila-de-1-065-000-lei-pentru-IMM-uri_3689311_1338469648

200.000 de euro pentru microintreprinderi: contributie 10% in proiect de la beneficiar

 Fondurile europene de pana la 200.000 de euro pentru microintreprinderi in

Programul Operational Regional 2014-2020 „Pentru apelul de proiecte 2.1 A –  Microintreprinderi”

Cand va incepe programul pentru finantarea microintreprinderilor?

Urmatorul apel in care microintreprinderile din Romania vor putea cere banii europeni prin POR 2014-2020 va avea loc in anul 2018, in a doua jumatate (propunere).

Cine va putea accesa aceasta masura pentru microintreprinderi?

Aceasta linie de finantare microintreprinderile vor putea accesa fonduri europene intre 25.000 si 200.000 de euro firme romanesti care au cel mult 9 salariati.

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie de minimum 25.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare

Eligibile vor fi doar microintreprinderile, adica acele intreprinderi care au cel mult 9 angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de maximum 2 milioane de euro.

In plus, beneficiarii trebuie sa intruneasca o serie de conditii suplimentare de eligibilitate, cumulate, printre care amintim:
– Sa fie societate comerciala sau societate cooperativa (SRL, cooperative etc).

– Sa aiba vechime de cel putin 1 an fiscal integral

– Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unul, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
Cheltuieli eligibile

Vor fi excluse de la finantarea prin aceasta linie microintreprinderile din regiunea Bucuresti-Ilfov, care este considerata ca fiind mai dezvoltata.

Vor fi finantare doar afacerile din mediul urban: orasele si municipiile din Romania, precum si satele care din punct de vedere administrativ – teritorial apartin de orase, si nu de comune.

Ca domeniu de activitate, principala activitate sprijinita prin intermediul acestei prioritati de investitie vizeaza Constructia / modernizarea si extinderea spatiului de productie / servicii   microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale si necorporale.

La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate vizat de investitie, autorizat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului. O singura activitate se finanteaza, iar aceasta activitate poate fi prinicipala sau secundara.

Dintre cheltuielile eligibile amintim:

  • Lucrări de construire / extindere / modernizare a spaţiilor de producţie / prestare de servicii
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
  • Achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online
  • Servicii de consultanță / asistență tehnică, în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectulu
  • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei

 

Firmele si alte persoane juridice au nevoie ca reprezentantul lor legal sau un imputernicit al acestuia sa aiba certificat digital calificat pentru semnarea electronica a documentelor pentru a accesa fonduri europene, prin sistem electronic de depunere a cererilor de finantare MySMIS 2014-2020.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *